ظاهر شاخص اسلاوها از شهرت جهانی برخوردار است. زنان اسلاو در بین مردان به جذابیت (آراستگی) شهرت داشته و عموما به عنوان زیباترین زنان جهان شناخته می شوند. متمایزترین ویژگی ظاهری اسلاو ها طبیعی بودن آنهاست. به این دلیل کمپانی سوئیت فارما از دانش و تجربه بسیار گسترده خود در طراحی کرمهایی بر پایه گنج طبیعت اسلاوها بهره برده و کرم هایی برای بانوان که حفظ زیبایی طبیعی برایشان اهمیت دارد را عرضه نموده.

نتایج 1 تا 2 از کل 2 نتیجه

کرم های اسلاویک

کرم بازسازی کننده اسلاویک

کرم (ژل) زیبایی اسلاویک 25+ بازسازی کننده

کرم روشن کننده اسلاویک

کرم (ژل) زیبایی اسلاویک 35+ روشن کننده